TROLK El & Tele AB

Framtidens Entrepenör
Jobba hos ossKontakta oss

Om oss & och varför
Vi är bäst på det vi gör

Företaget bildades 2004 och har sedan start varit det självklara valet för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vårt team består av ca 25 medarbetare inom de yrkeskategorier som krävs för att ta ett projekt från start till mål med imponerande resultat.

Största delen av verksamheten är byggnation av elnät för de stora elnätsägarna, även byggnation av fiber och VA utförs. Vår styrka ligger i att vi är flexibla, kan serva våra kunder med helhetslösningar och levererar förväntad kvalité i rätt tid. Arbetsplanering och utförande med effektivitet, flexibilitet och synergier är nyckelord i verksamheten.

Samtliga jobbar med stor frihet under ansvar vilket resulterar i att alla känner ett stort ägandeansvar för sitt jobb och sin insats. En framgångsfaktor är att vi under många år varit, och fortsatt är, ISO certifierade inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

Kvalité och kostnadseffektiva lösningar säkras genom kompetent erfaren och engagerad personal som arbetar och utbildas enligt vårt ledningssystem. Vi jobbar tillsammans löpande utifrån ett HSSEQ-perspektiv där alla arbetsplatser har specifika arbetsmiljö- och miljöplaner baserade på vad situationen kräver, efterlevnad säkerhetsställs genom arbetsplatsmöten och skyddsronder.

Uppdrag tas över hela landet men de flesta arbetena ligger i Västra Götalandsregionen.

Tjänster

Totalentrepenad &
utförande entrepenad

Vi utför till största del totalentreprenader, vilket innebär att vi själva bereder jobben och sedan utför dem. Utförande-entreprenader innebär att beställaren berett jobbet och vi står för genomförandet.

Den överlägset största delen av entreprenaderna är lokalnätsprojekt i landsbygdsmiljö för de stora elnätsägarna, inom denna typ av projekt så är TROLK ett välkänt namn i branschen.

Vi har en egen maskinpark med stor kapacitet vilket säkerställer våra leveranser.

9

Kabelnät

Byggnation i elnätet innebär till största del att ny elkabel förläggs i marken, antingen genom schakt eller plöjning.

9

Luftlednig

Vid en del byggnationer monteras det kabel eller ledning i luft pga. av omgivningens beskaffenhet.

9

Kabelskåp

Kablarna, vare sig de är markförlagda eller lufthängda, går in i kabelskåp innan de når abonnenterna.

9

Inkoppling/överläggning

Vid byggnation av elnätet sker det alltid, i slutskedet av projektet, en inkoppling /överläggning till berörda abonnenter.

Jobba hos oss

Vi söker ännu fler engagerade medarbetare som vill vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vill du jobba i ett stabilt expansivt företag med goda utvecklingsmöjligheter?

Är du utbildad distributionselektriker / linjemontör med tidigare erfarenheter,

grävmaskinist med god maskinvana,

eller har du andra kvalifikationer som du tror hade passat vår organisation?

Vill du bli en del av vårat fantastiska team, skicka din spontana ansökan nu till: thomas.brase@trolk.se

Phone

Ramon Romgård
+46 702 88 40 20

Marcus Austvik
+46 730 67 19 00

Thomas Bråse
+46 761 07 64 34

Mail

Ramon Romgård
ramon@trolk.se

Marcus Austvik
marcus.austvik@trolk.se

Thomas Bråse
thomas.brase@trolk.se